KDV MuafiyetiYABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE  KONUT VE  İŞ YERİ  ALIŞINDA KDV 

23.02.2017 tarihli ve 6824 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3065 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrasına  (i) bendi eklenerek  Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimleri KDV’den istisna edilmiş olup bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda ;

Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut ve iş yerleri  KDV istisna kapsamında değerlendirilerek;  Yabancı uyruklu gerçek kişiler için belirli şartlar dahilinde bu muafiyetten yararlanma hakkı tanınmıştır.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ödemeyi yurtdışından karşılamak koşuluyla ve yasa kapsamında belirlenen şartlara haiz olmak koşuluyla tapu alımlarında kdv den muaf tutulabilirler. Kdv oranlarının ortalama  %18 olduğu dikkate alındığında söz konusu muafiyetin çok önemli bir ayrıcalık ve avantaj olduğu aşikardır.