Özen

Güçlü bir kurumsallık anlayışının ortaya çıkaracağı yüksek kaliteli hukuki hizmet, ayırım yapmadan her müvekkil için özen ve hassasiyet göstermeyi gerektirir.

Amaç Odaklı

Hukuki hizmet sadece adli makamlara yönlendirmek değil gerektiğinde sulhe yönlendirmek zaman zaman geciken adaletin olumsuz sonuçlarından kaçınmak için mevcut faydayı tercih edebilmektir.

Şeffaflık

Hukuk var olan gerçeklerle yaşamını sürdürür. Vaatler ve hayaller sadece cümlelerde kalır ve hiçbir zaman mahkeme kararlarında yer almaz.

HAKKIMIZDA

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

V.Hugo

Ural Hukuk Bürosu 2007 yılından beri yerli ve yabancı müvekkillerin hukuki sorunlarına farklı bir perspektif ve kararlı bir yaklaşımla destek sağlamaktadır.

Büromuzun önceliği müvekkillerin hukuki beklentilerini anlamak ve uyuşmazlıkların çözümü için doğru kararlar vermektir. Bu kapsamda çözüm; her zaman uyuşmazlığın yargı makamlarına taşınması değil, beklenen faydayı sağlamak adına müvekkillerimizin gözüyle ve bakış açısıyla çeşitli çözümler üretebilmektir.

Koruyucu avukatlık çerçevesinde zarar henüz oluşmadan, uyuşmazlık gün yüzüne çıkmadan gerekli tedbir ve kararların alınması hukuki danışmanlık hizmetimizin öncelikli prensibidir.

Ural Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku, şirketler hukuku, ticari ve sözleşmeler hukuku, banka ve finans hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, fikri mülkiyet hukuku, aile hukuku, icra ve iflas hukuku alanlarında hizmet vermekte, yatırımlar ve projeler kapsamında müvekkillerinin her aşamada yanında olmaktadır.

Büromuz Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

EKİBİMİZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çekişmeli boşanma davaların takibi ve yürütülmesi

Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve sürecin yönetilmesi

Mal varlığı tasfiye sürecinin yönetilmesi

Maddi ve manevi tazminat davaları ile nafakaya ilişkin hukuksal destek sunulması

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli başvuruların Aile Mahkemesi nezdinde yapılması

Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi

Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

Soy bağı davalarının yürütülmesi

Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi

Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması

Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.

 

Banka alacaklarının tahsili

Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması

Kredi dosya masraflarının tahsili işlemleri

İslami Finans Hukuku

Kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

 

Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi

Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikâyetçi veya şüphelilerin temsili

Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım ve destek sağlanması

Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular yapılması ve sair hizmetler verilmektedir.

Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi

Marka, endüstriyel tasarım ve patentlerin bültenlerinin düzenli şekilde kontrol edilerek müvekkillerin bilgilendirilmesi ve itirazların yapılması

Fikri mülkiyet haklarının korunması adına arama/el koyma ve baskın işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gümrüklerde taklit ürünlere el konulması, mahkemelerden ihtiyati tedbirlerin alınması

 Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin temlik ve lisans sözleşmeleri hazırlanması ve müzakeresi

Telif hakları

Korsan, taklit ve izinsiz kullanım araştırmalarının yapılması

Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi

Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi

Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

Müvekkil şirketlerin franchising, dağıtım, tedarik ve bilumum sözleşmelerinin fikri haklarının korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi

 

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi, tescil işlemleri ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmeleri kapsamında yüklenici ve arsa malikleri arasındaki hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması

Mülkiyet hakkının ihlalinden doğan davaların takibi

Kira sözleşmesinden kaynaklanan kira tespiti ve tahliye davaları ve ecrimisil davalarının takibi

Gayrimenkulün ayıp veya eksik inşasından kaynaklanan davalar ve sair davalar

Özellikle yaygın olarak uygulanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun (Kentsel Dönüşüm Yasası) kapsamındaki hukuki meseleler

İzale-i Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

 

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

İflas erteleme

Kambiyo(Çek, bono, poliçe) senetlerinin icra takip işlemleri ve buna bağlı olarak açılan itiraz ve itirazın iptali davalarının yürütülmesi

İstirdat ve menfi tespit davalarının yürütülmesi

Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi

Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

 

Kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atma davalarının idare nezdinde yapılacak başvuru aşamasından davanın sonuçlandırılmasına kadar takibi

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları

İdari sözleşmelerden doğan davalar

İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, çözüm yolları, imar davaları

Belediye Kanununa ilişkin ihtilaflar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Bireysel iş hukuku ve istihdam konusunda danışmanlık

Tazminat talepleri

İşe iade davaları

Tespit davaları

İş sözleşmelerinin hazırlanması

İş sağlığı ve güvenliği

Sosyal güvenlik hukuku

Çalışma izinleri ve oturma izinlerinin alınması

Mesleki gereklilikler ve kurallar
 

 

Müzakerelerde danışmanlık

Sözleşmelerin düzenlenmesi

Sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi

Sözleşmeler hakkında danışmanlık

Uyuşmazlık halinde dava açılması

 

Şirketlerin kuruluş, infisah ve tür değiştirme işlemlerini yürütülmesi

Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması

Şirket birleşme/devralma (M&A) işlemleri

Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması

Genel kurul kararlarının iptali

Sermaye  artırımları/indirimleri

Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık

Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

Pay devirleri

Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler

Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Diligence)

Ticaret mahkemelerinde görülecek her türlü dava ve takip.

 

Alım satım Sözleşmeleri

Ön ödemeli konut sözleşmelerinin hazırlanması ve bu kapsamda tüketici ile yüklenici arasındaki hukuki ihtilafların çözümü ve sürecin yönetilmesi

Tüketici mahkemelerindeki davaların takibi

Ayıplı mal veya hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü

Tüketici Hakem Heyeti ve İl Hakem Heyetine müracaat edilmesi ve kararların takibi

Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve sulh sürecinin protokole bağlanması

Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın takibi

 

Yabancılar için öngörülen çeşitli muafiyet ve istisnalardan faydalanılması kapsamında gerekli başvuru ve çalışmaların yapılması, özellikle KDV muafiyeti hususunda idari işlemlerin takibi

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

 

BÜLTEN

Avukat Murat Ural Lübnan`da...

Ural Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat Murat Ural Lübnan’da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Yabancıların Tü

Haberin Devamı >>

KDV Muafiyeti...

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE  KONUT VE  İŞ YERİ  ALIŞINDA KDV  23.02.2017 tarihli ve 6824 Sayılı Kanunun 7.

Haberin Devamı >>

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24...

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Anayasanın 20.

Haberin Devamı >>

Arabuluculuk ...

URAL HUKUK BÜROSU’NUN KURUCUSU AVUKAT MURAT URAL ARABULUCULUK SINAVINDA BAŞARILI OLDU! Ural Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Murat U

Haberin Devamı >>

En güncel yayınlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL YAYINLARIMIZ

İLETİŞİM

K. Bakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Flora Residence No: 1/1209 Ataşehir / İSTANBUL

0216 541 43 03

info@ural.av.tr

Mesaj Bırakın